ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ)

Πριν την τοποθέτησή του, κάνουμε και μια ανάλυση καυσαερίων. Τοποθετούμε Fuel Booster και μετά την χρήση 3-4 ρεζερβουάρ επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία. Η ανάλυση καυσαερίων μας δείχνει 40% – 80% μείωση καυσαερίων. Αν επιθεωρηθούν οιβαλβίδες η αντλία και τα μπέκ, δείχνουν καθαρά. ΠΡΟΣΟΧΗ : Στο διάστημα των τριών πρώτων ρεζερβουάρ είναι πιθανόν να αυξηθεί η εκπομπή καυσαερίων λόγω της απομάκρυνσης των προϋπαρχόντων καταλοίπων. Επίσης επιβάλλεται η αλλαγή του φίλτρου πετρελαίου μετά την χρήση 2-3 ρεζερβουάρ, διότι διαλύονται οι επικαθίσεις του και φράζουν το φίλτρο.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ : Επιτυγχάνεται καλύτερη εξάχνωση, γιατί το υγρό διασπάται σε περισσότερες σταγόνες. Έτσι η επιφάνεια του υγρού που θα έρθει σε επαφή με τον αέρα θα είναι μεγαλύτερη. Δεσμεύεται περισσότερο οξυγόνο με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο βαθμός ευφλεκτότητας και το καύσιμο να γίνεται πιο θερμογόνο. Λόγω αυτής της ιδιότητας καθαρίζουν αποτελεσματικά τα έδρανα, οι άξονες, οι βαλβίδες, καθώς και οι κεφαλές των πιστονιών από τα προϋπάρχοντα εξανθρακώματα με αποτέλεσμα να μηδενίζονται φαινόμενα όπως προανάφλεξη, αρρυθμίες και κακώς χρονισμός, μειώνονται τα καυσαέρια μέχρι και 80% και ειδικά το ποσοστό της αιθάλης ( που έχει ως αποτέλεσμα τον μαύρο καπνό ).
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ :
Μειώνεται η επιφανειακή τάση του υγρού από 15% έως 35% και ως αποτέλεσμα αυξάνεται η ρευστότητά του. Έτσι με αυτήν την αλλαγή μπορεί να διαλύσει τα κατάλοιπα (όπως το θείο) που προϋπάρχουν στο σύστημα ψεκασμού, την αντλία και το reservoir (λόγω του σωλήνα επιστροφής).
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :
Το ιδανικό σημείο τοποθέτησης είναι κοντά στον σωλήνα παροχής καυσίμου πριν από τον ψεκασμό και μετά το φίλτρο πετρελαίου, έτσι ώστε να είναι μικρό το μήκος του καλωδίου που φτάνει στο σωλήνα για να τυλιχθεί. Συνδέεται με το ηλεκτρικό κύκλωμα του οχήματος σε τέτοιο σημείο που όταν τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας να τροφοδοτείται και η συσκευή με ρεύμα. Έχει τόσο χαμηλή κατανάλωση (60 mΑ), ώστε θα μπορούσε να συνδεθεί απ’ ευθείας με την μπαταρία χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να την αδειάσει. Στερεώνουμε το κυρίως σώμα κοντά στο σημείο παροχής και τυλίγουμε το καλώδιο 40 στροφές εξωτερικά και γύρω από τον σωλήνα παροχής, στερεώνοντάς το στην αρχή και στο τέλος με πλαστικούς σφιγκτήρες (δεματικά). Συνδέουμε το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 12 Volt, ( ή στον μετασχηματιστή 24V ), σε κάποιο σημείο του ηλεκτρικού κυκλώματος, έτσι ώστε όταν τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας,
να τροφοδοτείται με ρεύμα η συσκευή. Αφού θέσουμε σε λειτουργία τον κινητήρα παρατηρούμε ότι η ενδεικτική λυχνία (led) φωτοβολεί. Η διαδικασία έχει τελειώσει.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ :
Μόλις τοποθετήσουμε το Fuel Booster και αφού διανύσουμε μια απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων αισθανόμαστε το φορτηγό ή το λεωφορείο, “ελαφρύτερο”. Ο κινητήρας παρουσιάζει μεγαλύτερη ελαστικότητα ( ροπή ), ειδικά στις χαμηλές στροφές, ενώ δείχνει πιο πρόθυμος στο να ανεβάζει στροφές. Όσα περισσότερα χιλιόμετρα διανύουμε τα φαινόμενα γίνονται πιο έντονα. Μετά την χρήση 2-3
ρεζερβουάρ η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Ο κινητήρας έχει καθαρίσει από τα κατάλοιπα και το ρελαντί επανέρχεται στις στροφές που έχει ρυθμίσει ο κατασκευαστής. Επίσης έχει αυξηθεί το ρεμπρίζ και παρατηρείται αύξηση της τελικής ταχύτητας μέχρι και 15 χλμ. με μείωση της κατανάλωσης από 10-25%.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 6-14,5 V.
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 200 mΑ στα 14 Volt.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : -20°C έως 120°C ΣΥΝΕΧΩΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ : IP 5 4.